Prihláste sa na tréning kliknutím na voľný termín a vyplnením potrebných informácií.

Registrácia na tréning je záväzná a vzťahujú sa na ňu podmienky uvedené nižšie!

 • október17štvrtok
  Amatéri - KORČULIARSKO-STRELECKÝ Tréning
  €16.00
  21
  voľných miest
  20:00 21:00Zimný štadión Ondreja Nepelu (SLOVAN)
 • október19sobota
  Amatéri - Herný tréning
  €16.00
  24
  voľných miest
  21:30 22:45Zimný Štadión Petržalka
 • október20nedeľa
  Amatéri - Tréning zručností
  €16.00
  24
  voľných miest
  19:00 20:00Zimný Štadión Petržalka
 • október26sobota
  Amatéri - Herný tréning
  €16.00
  24
  voľných miest
  21:30 22:45Zimný Štadión Petržalka
 • október27nedeľa
  Amatéri - Tréning zručností
  €16.00
  24
  voľných miest
  19:00 20:00Zimný Štadión Petržalka
 • november02sobota
  Amatéri - Herný tréning
  €16.00
  24
  voľných miest
  21:30 22:45Zimný Štadión Petržalka
Zobraziť ďalšie

Podmienky prihlásenia na tréningy

 • BOD č.1: na jednotlivý tréning podľa svojho výberu je potrebné zaregistrovať sa v sekcii „Harmonogram“ kliknutím na tréning v kalendári.
 • BOD č.2: potvrdením termínu tréningu a vyplnením požadovaného formulára s (menom, priezviskom, tel.číslom a mailom) sa zaväzujete, že na daný tréning musíte prísť.
 • BOD č.3: po zaregistrovaní sa na tréning si pozorne skontrolujte deň, čas tréningu a hlavne zraz na daný tréning ( zraz býva vždy 35min. pred tréningovou jednotkou, každý návštevník obdrží od trénera dres Warrior, ktorý po tréningu odovzdá). Pri registrácií a vyplnení údajov Vám príde potvrdenie tréningu na email, kde budete mať všetky požadované informácie aj s možnosťou odhlásenia sa z tréningu.
 • BOD č.4: v prípade, že sa tréningu nebudete môcť zúčastniť, je NUTNÉ, aby ste sa ODHLÁSILI POMOCOU ODKAZU priloženého v maily najneskôr 24 hodín pred tréningom.
 • BOD č.5: hráč, ktorý sa zaregistroval na tréning, neprišiel a ani sa neodhlásil z tréningu, bude sankciovaný pokutou vo výške stanoveného tréningu (16€ – amatéri, 15€ – deti), na ktorý bol prihlásený. Túto sumu bude treba uhradiť do 24 hodín!
  Na číslo účtu: 12 88 30 40 07 / 1111
  Banka: UNICREDIT BANK
  IBAN: SK03 1111 0000 0012 8830 4007
  SWIFT KÓD: UNCRSKBX
  V prípade neuhradenia danej sumy sa už nebude môcť hráč prihlásiť na ďalší tréning!!!
 • BOD č.6: po skončení tréningu tréner vždy vyzbiera od každého hráča peniaze a predloží mu doklad o úhrade za tréning.
 • BOD č.7: na každý tréning je možné sa prihlásiť najskôr 7 dní pred tréningom na našej stránke.
 • BOD č.8: hráč sa môže na tréning prihlásiť aj v deň tréningu, ale bez možnosti odhlásenia sa. Ak sa na daný tréning nedostaví, platí BOD č. 5.
 • BOD č.9: na každý tréning sa môže prihlásiť maximálne 24 hráčov.
 • BOD č.10: v sekcii Harmonogram budú na výber tréningy, kde bude zobrazený počet prihlásených hráčov aj počet voľných miest.
 • BOD č.11: každý hráč, ktorý sa prihlási na tréning alebo kemp, súhlasí s prípadným zverejňovaním fotiek alebo videí z tréningu na stránke ako aj s jej propagovaním.
 • BOD č.12: každý hráč, registrovaný na tréning, prípadne kemp zodpovedá za svoj zdravotný stav sám. Za spôsobené zdravotné problémy na tréningu alebo kempe nezodpovedá MMM s.r.o. ani tréneri.
 • BOD č.13: na každý tréning si musí hráč priniesť KOMPLETNÚ HOKEJOVÚ VÝSTROJ, aby bola dodržaná bezpečnosť na ľadovej ploche počas tréningu.